Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka

Umowa, jako zgodne porozumienie co najmniej dwóch podmiotów, ustalające ich wzajemne prawa i obowiązki, jest nieodłącznym, a z tego powodu również niezwykle istotnym elementem dnia codziennego. Każda bowiem sprzedaż, wykonana usługa, dostawa, praca, udzielona pożyczka, najem, dzierżawa, budowa domu, a nawet darowizna to umowa.

Mając świadomość powszechności i wagi umów, Kancelaria doradza w procesie ich zawierania, wykonywania oraz rozwiązywania, w szczególności:

  • przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy,
  • doradzamy w trakcie wykonywania umów,
  • pomagamy weryfikować roszczenia powstałe na etapie realizacji umów,
  • prowadzimy postępowania sądowe dotyczące roszczeń wynikających z umów.