Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka

Statystycznie, prawo pracy reguluje od 25 % do 35 % naszej aktywności. Taki bowiem procent naszego życia stanowi praca zawodowa. Jednocześnie aktywność zawodowa jest jednym z podstawowych kryteriów oceny życiowego zadowolenia i satysfakcji i miarą naszej samooceny. Z tych też względów, warto zadbać o należytą, prawną ochronę tej sfery życia, zarówno gdy jesteśmy pracownikami, jak również wówczas gdy jesteśmy pracodawcami.

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno pracownikom, jak i pracodawcom na etapie zawierania umowy o pracę, a także innych umów związanych ze stosunkiem pracy (m.in. umowy o zakazie konkurencji, umowy o powierzeniu mienia itp.) oraz ich rozwiązywania, tak aby stosunek pracy został zakończony zgodnie z prawem, w tym również w ramach tzw. zwolnień grupowych. Kancelaria, na rzecz pracodawców świadczy pomoc prawną w zakresie przygotowywania wewnętrznych regulacji dotyczących organizacji pracy (m.in. regulaminy pracy).

Ponadto, Kancelaria świadczy pomoc prawną w sporach pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w następujących sprawach:

  • ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron,
  • wypowiedzenie umowy o pracę, przywrócenie do pracy i odszkodowanie,
  • tzw. dyscyplinarne zwolnienie z pracy, przywrócenie do pracy i odszkodowanie,
  • wynagrodzenie za pracę,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dyskryminacja,
  • mobbing,
  • wypadki przy pracy.