Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka

Oferta Kancelarii kierowana jest zarówno do przedsiębiorców prowadzących już działalność gospodarczą, jak i tych osób, które chciałaby taką działalność prowadzić.

W ramach usług świadczenia obsługi prawnej firm Kancelaria zapewnia:

  • szerokie doradztwo prawne oraz stałą obsługę prawną,
  • przygotowanie, analizę, negocjacje zawieranych umów,
  • przygotowanie wniosków do KRS,
  • doradztwo w zakresie prawa pracy,
  • windykację należności,
  • reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami publicznymi.

Ponadto, Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zarówno na rzecz dłużników, jak i wierzycieli, obejmującą m.in. przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości, dochodzenie należności w toku postępowania upadłościowego, zgłaszanie innych roszczeń w toku postępowania upadłościowego.