Alimenty i porady prawne - Przedsiębiorcy
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Niżnikowska
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Niżnikowska
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Niżnikowska
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Niżnikowska

Oferta Kancelarii kierowana jest zarówno do przedsiębiorców prowadzących już działalność gospodarczą, jak i tych osób, które chciałaby taką działalność prowadzić.

W ramach usług świadczenia obsługi prawnej firm Kancelaria zapewnia:

  • szerokie doradztwo prawne oraz stałą obsługę prawną,
  • przygotowanie, analizę, negocjacje zawieranych umów,
  • przygotowanie wniosków do KRS,
  • doradztwo w zakresie prawa pracy,
  • windykację należności,
  • reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami publicznymi.

Ponadto, Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego zarówno na rzecz dłużników, jak i wierzycieli, obejmującą m.in. przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości, dochodzenie należności w toku postępowania upadłościowego, zgłaszanie innych roszczeń w toku postępowania upadłościowego.