Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka

Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą obsługę dłużników ubiegających się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości, a następnie obsługę upadłego w postępowaniu upadłościowym.

Ponadto, Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz wierzycieli, zarówno na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, jak również po ogłoszeniu upadłości w zakresie m.in.: zgłoszenia wierzytelności, składania wniosków o wyłączenie z masy, reprezentowania wierzyciela w radzie wierzycieli.