Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie tworzenia i rejestrowania podmiotów gospodarczych (spółek osobowych, spółek kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji) a także ich dalszego funkcjonowania. Kancelaria zapewnia także doradztwo prawne w procesach restrukturyzacyjnych oraz w sytuacji konieczności zakończenia danego przedsięwzięcia, w procesach upadłościowym i likwidacyjnym.

Główne obszary naszych usług obejmują m.in.:

  • wybór formy prawnej adekwatnej dla danego przedsięwzięcia,
  • tworzenie umów/statutów spółek,
  • czynności rejestrowe,
  • doradztwo na rzecz organów spółek,
  • prowadzenie postępowań sądowych o uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwał,
  • prowadzenie postępowań sądowych przeciwko członkom zarządu,
  • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.