Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka

Zasadą jest, iż prawa i obowiązki majątkowe nie gasną z chwilą śmierci, lecz w dalszym ciągu trwają, przysługując (prawa) lub obciążając (obowiązki) inne osoby. Wiążą się z tym ważne konsekwencje majątkowe. Z tego względu istotne jest uregulowanie wszelkich kwestii związanych z dziedziczeniem. Co więcej, na przestrzeni ostatnich lat, w zakresie prawa spadkowego pojawiło się wiele nowych rozwiązań i regulacji prawnych, co utrudnia podjęcie właściwych działań prawnych.

Kancelaria, wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, chroniąc ich interesy majątkowe świadczy pomoc prawną w następujących sprawach:

  • sporządzanie testamentów,
  • stwierdzenie nabycia spadku (dziedziczenie ustawowe i testamentowe),
  • dochodzenie praw przez spadkobierców, w tym z tytułu zachowku,
  • podział spadku,
  • odpowiedzialność za długi spadkowe.