Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka

Wiele sytuacji, których doświadczamy, skutkuje możliwością uzyskania przez nas rekompensaty finansowej. Rozpowszechniona jest, przy tym, świadomość możliwości dochodzenia odszkodowań z tytułu szkód majątkowych. Jednocześnie, dopiero upowszechnia się wiedza o możliwości otrzymania zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę wyrządzoną szkodą niemajątkową (śmierć osoby najbliższej, znieważenie, pomówienie).

Do najczęstszych zdarzeń, których byliśmy uczestnikami, z tytułu których możemy dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia należą:

  • wypadki drogowe,
  • wypadki przy pracy,
  • błędy lekarskie,
  • zaniedbania w opiece szpitalnej,
  • mobbing i dyskryminacja,
  • naruszenie dóbr osobistych.

Jednocześnie dochodzenie takich należności wymaga wiedzy, znajomości aktualnej linii orzeczniczej zaangażowania, empatii i odpowiedniego przygotowania do prowadzenia sporu. Kancelaria spełniając te wymagania, oferuje pomoc prawną w zakresie przygotowanie do dochodzenia odszkodowań z tytułu ww. zdarzeń oraz obsługę prawną postępowań sądowych ww. zakresie.