Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Niżnikowska
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Niżnikowska
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Niżnikowska
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Niżnikowska

Wiele sytuacji, których doświadczamy, skutkuje możliwością uzyskania przez nas rekompensaty finansowej. Rozpowszechniona jest, przy tym, świadomość możliwości dochodzenia odszkodowań z tytułu szkód majątkowych. Jednocześnie, dopiero upowszechnia się wiedza o możliwości otrzymania zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę wyrządzoną szkodą niemajątkową (śmierć osoby najbliższej, znieważenie, pomówienie).

Do najczęstszych zdarzeń, których byliśmy uczestnikami, z tytułu których możemy dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia należą:

  • wypadki drogowe,
  • wypadki przy pracy,
  • błędy lekarskie,
  • zaniedbania w opiece szpitalnej,
  • mobbing i dyskryminacja,
  • naruszenie dóbr osobistych.

Jednocześnie dochodzenie takich należności wymaga wiedzy, znajomości aktualnej linii orzeczniczej zaangażowania, empatii i odpowiedniego przygotowania do prowadzenia sporu. Kancelaria spełniając te wymagania, oferuje pomoc prawną w zakresie przygotowanie do dochodzenia odszkodowań z tytułu ww. zdarzeń oraz obsługę prawną postępowań sądowych ww. zakresie.