Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka

Rozwód, alimenty, podział majątku - to niewątpliwie ciemniejsze strony życia rodzinnego. Nie ulega jednak wątpliwości, iż to ta strona relacji rodzinnych, z uwagi na ich wyjątkowy charakter, wymaga szczególnej pomocy prawnej. Pomoc prawna, w tym bowiem obszarze, powinna opierać się nie tylko na merytorycznej wiedzy i doświadczeniu, ale także na zrozumieniu skomplikowanej i wieloaspektowej sytuacji faktycznej i podjęciu szybkich oraz indywidualnie dostosowanych działań. Suma tych czynników decyduje o ochronie stosunków rodzinnych w najlepszy sposób.

Kancelaria kierując się tymi zasadami, świadczy w zakresie prawa rodzinnego pomoc prawną, w tym reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami m.in. w następujących sprawach:

  • rozwód i separacja,
  • ustalenie i zaprzeczenia ojcostwa lub macierzyństwa,
  • władza rodzicielska i kontakty,
  • alimenty,
  • majątkowe stosunki małżeńskie,
  • podział majątku,
  • ubezwłasnowolnienie.