Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka
Niżnikowska i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka

Oferta Kancelarii obejmuje pomoc w szeregu problemów prawnych napotykanych przez osoby indywidualne, a dotyczących m.in.

  • spraw rodzinnych (rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, podział majątku),
  • prawa pracy (przywrócenie do pracy, odszkodowanie, wynagrodzenie, nadgodziny),
  • spadków (dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, zachowek, wydziedziczenie),
  • umów (niewykonanie umowy, nienależyte wykonanie umowy, reklamacje),
  • odszkodowań (wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie, wypadki przy pracy),
  • prawa karnego (przestępstwa, wykroczenia).

W powyższych sprawach Kancelaria udziela porad prawnych, prowadzi negocjacje, reprezentuje Klientów przed sądami.